fbpx

Event og konferanse tjenester

Skal dere arrangere event og konferanse kan vi hjelpe dere med det tekniske og praktiske.

Siden 2008 har Kopperud vært aktivt med i eventbransjen på arrangementer enten som leverandør av korttidsleie IKT, Powerpoint tekniker eller AV-tekniker.

Erfaringen tilsier at det er fordelaktig å ha en teknisk kyndig vaktmester på huset ved gjennomføring av event -og konferanser. I tillegg til at vi kan levere alt dere trenger av utstyr kan vi også være med på prosjektering, gjennomføring, opprigg og nedrigg. Denne tjenesten kaller vi EventAssist.

Les mer om våre event -og konferansetjenester på eventassist.no