Tjenester

PC verksted

Besøk tryggdataservice.no for mer informasjon om våre tjenester knyttet til PC service på vårt verksted.

PC fjernhjelp

Besøk norskfjernhjelp.no for mer informasjon om våre tjenester knyttet til fjernstyrt PC support.

Konsulenttjenester

Les mer om tjenestene vaktmester og PC support og service hvor vi kommer på hjemmebesøk.

Utleie av IKT

Besøk pc-utleie.no for mer informasjon vedrørende våre tjenester knyttet til utleie av PC og tilbehør.

Data Recovery

Besøk tryggdatarecovery.no for mer informasjon vedrørende våre tjenester knyttet til gjenoppretting.

Webdesign

Besøk tryggnettside.no for mer informasjon om våre tjenester knyttet til webdesign og nettsideutvikling.